Često postavljana pitanja


Ne. Poslovno udruženje “ELEKTROMAŠINOGRADNJA” nije zatvorenog tipa i u skladu sa uspostavljenim pravilima rada može primati nove članice iz domena svoje delatnosti.

Godišnji obrt od preko 700.000.000 eura, više od 12 500 zaposlenih.

Ne. Ovaj oblik udruživanja ne utiče na vlasničku strukturu članica. Smisao ovakvog udruživanja je poboljšavanje konkurentnosti kroz sinergiju potencijala pojedinačnih članica.

U ovom trenutku da, ali Poslovno udruženje “ELEKTROMAŠINOGRADNJA” po potrebi u članstvo može primiti i druga preduzeća i ustanove iz bližeg ili šireg okruženja, ukoliko to zadovoljava kriterijume i potrebe Konzorcijuma.

Članice Poslovnog udruženja “ELEKTROMAŠINOGRADNJA” imaju ravnopravan status unutar Poslovnog udruženja “ELEKTROMAŠINOGRADNJA” bez obzira na strukturu, vlasničku strukturu, delatnost ili veličinu.

Unapređivanje poslovnog ambijenta u energetici, unapređivanje odnosa i strategija članica, povećanje konkurentnosti i viši stepen finalizacije proizvoda i usluga, nastup na regionalnom i globalnim tržištima.

Konsalting i inženjering u energetici – Naše članice imaju veoma širok spektar delatnosti u ovoj oblasti, od primenjenog istraživačkog rada, projektovanja, proizvodnje, inženjeringa, održavanja, nadzora i montaže, pa do izgradnje velikih energetskih sistema. Detaljnije pojedinačne informacije možete naći na stranicama članica na našem web sajtu ili na sajtovima samih članica koji su adekvatno linkovani u zaglavlju naše strane.

Veliki i srednji poslovi u energetici. Konsalting i inženjering, planiranje, projektovanje, rekonstrukcije, remonti, izgradnja novih kapaciteta: termoenergetskih, hidroenergetskih i prenosnih sistema. Energetska postrojenja, prenosni elektroenergetski sistemi, cevovodi, toplovodi, toplane i energane, dalekovodi visokog i niskog napona, energetska infrastruktura i postrojenja, rudnici energenata, petrohemijska postrojenja, gasovodi i naftovodi, obnovljivi izvori energije: geotermalni, biodizel, vetar …

Kvalitetom, pouzdanošću, referencama. Ukoliko delite naše ciljeve, vizije i vrednosti kontaktirajte nas radi pristupnih kriterijuma i proceduralnih detalja.

Glavni potencijal Poslovnog udruženja “ELEKTROMAŠINOGRADNJA” predstavlja udruživanje intelektualnih, tehničkih i organizacionih resursa, u cilju podizanja nivoa konkurentnosti naših članica.