Kontakt

Poslovno udruženje „ELEKTROMAŠINOGRADNJA“

Bulevar Mihajla Pupina 12/III
11070 Novi Beograd
Srbija

Telefon: +381 11 310 12 05
Fax: +381 11 311 24 47

office@elektromasinogradnja.com
www.elektromasinogradnja.com