O nama

Poslovno udruženje “ELEKTROMAŠINOGRADNJA” forimirano je 30. septembra 2013. radi nastavka petogodišnje aktivne i uspešne saradnje u okviru KONZORCIJUM ZA KONSTALTING I INŽENJERING U ENERGETICI, koje je na dan osnivanja Poslovnog udruženja “ELEKTROMAŠINOGRADNJA”  prestalo da postoji.

Poslovno udruženje čine srpske uspešne, likvidne kompanije i instituti, sa različitom vlasničkom strukturom, koji zapošljavaju 8 hiljada radnika i imaju godišnji obrt od 400 miliona evra. Sve članice imaju ravnopravan status unutar Poslovnog udruženja „ELEKTROMAŠINOGRADNJA“ koje predstavlja dobrovoljno udruživanje radi objedinjavanja stručnih i materijalnih potencijala u konkurentnu ponudu.

Na ovaj način Poslovno udruženje „ELEKTROMAŠINOGRADNJA“ šalje poruku budućim investitorima, ali i potencijalnim partnerima da mogu da računaju na uigran tim koji je spreman da odgovori na vrlo zahtevne poslovne izazove.

Svaka od članica našeg poslovnog udruženja je sinonim za kvalitet u svojoj oblasti poslovanja, a potencijal koji predstavlja poslovno udruženje u smislu udruženih intelektualnih, tehničkih i organizacionih resursa doprineće podizanju nivoa konkurentnosti ne samo naših članica, već i naših klijenata – potencijalnih investitora jer će poslujući sa nama dobiti efekat sinergije.


Aktivnosti Poslovnog udruženja “ELEKTROMAŠINOGRADNJA”

Poslovno udruženje „ELEKTROMAŠINOGRADNJA“ je spremno da ove poslovne aktivnosti razvija i za pružanje usluga partnerima, a u saradnji sa bankama, investicionim fondovima u zemlji i inostranstvu.

Misija

Misija Poslovnog udruženja “ELEKTROMAŠINOGRADNJA” je da stalno unapređuje poslovni ambijent u smislu unapređenja regulatornog okvira kako bi srpske firme na projektima većih razmera koji su od značaja za državu imale ravnopravan položaj sa ostalim učesnicima tržišne “utakmice”.
“ELEKTROMAŠINOGRADNJA” će u isto vreme raditi i na unapređenju odnosa i saradnje svojih članica kako bi postao pouzdan i nezamenljiv partner.

Vizija

Vizija poslovnog udruženja “ELEKTROMAŠINOGRADNJA” je da postane primer uspešnim kompanijama iz različitih privrednih oblasti koje bi na ovaj način bile u mogućnosti da doprinesu privrednom razvoju zemlje, jer će biti u stanju da odgovore brojnim zadacima koji su pred nama – sinergija i unapređenje kapaciteta u oblasti energetike.

Ciljevi

“ELEKTROMAŠINOGRADNJA” se osniva radi povećanja efikasnosti i konkurentnosti u energetskom sektoru kako na planu proizvodnje opreme tako i u domenu održavanja kapaciteta.
Članice poslovnog udruženja će radi toga svoje aktivnosti usmeriti ka osposobljavanju za zajedničke nastupe.

Vrednosti

Naše vrednosti nisu pravila, već zajednički ideali i razumevanje koje nas povezuje. Zajedno sa našom misijom oni odredjuju ko smo mi, utiču na naše ciljeve i inspirišu nas.
To su pre svega poštovanje i poverenje.


Članice


Poslovno udruženje “ELEKTROMAŠINOGRADNJA” čine firme:

ATB SEVER doo

Magnetna polja 6
24000 Subotica
Srbija

+381 24 665 100
+381 24 665 200

ATB SEVER

Delta inženjering

Zaplanjska 86
11000 Beograd
Srbija

+381 11 7856 902
+381 11 7856 903
+381 11 3121 788

office@deltainzenjering.rs

DELTA INŽENJERING

Energoprojekt Entel a.d.


Bulevar Mihajla Pupina 12
11070 Beograd
Srbija

+381 11 310 1200
+381 11 310 1205
+381 11 442 1200
+381 11 442 1205

office@ep-entel.com

ENERGOPROJEKT ENTEL

Feromont inžinjering d.o.o.

Bačvanska 21/II
11000 Beograd
Srbija

+381 11 28 51 644
+381 11 28 53 254

office@feromontad.co.rs

FEROMONT

GOŠA FOM a.d.


Industrijska 70
11420 Smederevska Palanka
Srbija
+ 381 26 4150 777
+ 381 26 321 992

Kancelarija Beograd:
Dinarska 14
11000 Beograd
Srbija
+ 381 26 4150 622
+ 381 26 4150 623

office@gosafom.com

GOŠA FOM

Goša montaža a.d.

Knićaninova 3
11000 Beograd
Srbija

+381 11 303 58 33

montaza@gosamontaza.rs

GOŠA MONTAŽA

IMP – automatika d.o.o.


Volgina 15
11060 Beograd
Srbija

+381 11 6771 398
+381 11 6772 876
+381 11 6776 583

info@pupin.rs

IMP – AUTOMATIKA

Izoprogres a.d.

Bačvanska 21
11000 Beograd
Srbija

+381 11 285 16 41
+381 11 285 14 83
+381 11 304 81 26

office@izoprogres.rs

IZOPROGRES

“VIA OCEL


Tadeuša Košćuška 56
11000 Beograd
Srbija

+ 381 11 6557 930
+ 381 11 6557 927

contact@viaocel.rs

VIA OCEL

Millennium team


Žanke Stokić 39
11000 Beograd
Srbija

+ 381 11 313 95 25
+ 381 11 313 95 97

office@millenniumteam.rs

MILLENIUM TEAM

Termoelektro Enel a.d.


Bačvanska 21/III
11010 Beograd
Srbija

+381 11 2776 988
+381 11 2775 048

enel@te-enel.rs

TERMOELEKTRO ENEL

Termooprema d.o.o.


Dunavska 40
11000 Beograd
Srbija

+ 381 11 328 5549

office@termooprema.rs

TERMOOPREMA

firmi
ZAPOSLENIh
LICENCI I SERTIFIKATA

Poslovno udruženje „ELEKTROMAŠINOGRADNJA“ čini više srpskih kompanija i naučnih instituta koji zapošljavaju nekoliko hiljada radnika i imaju godišnji obrt više stotina hiljada evra.

11%  radnika su visoko obrazovani kadrovi sa doktorskim i magistarskim titulama.

Članice Poslovnog udruženja “ELEKTROMAŠINOGRADNJA” raspolažu sa preko 140 inženjerskih licenci različitog profila, a u njima radi veliki broj atestiranih radnika zavarivača, bravara.

Kompanije i naučni instituti – članice ELEKTROMAŠINOGRADNJE imaju različitu vlasničku strukturu (državna, drušvena, privatna, mešovita), ali jedan zajednički cilj: posao i profit .

Članice Poslovnog udruženja “ELEKTROMAŠINOGRADNJA” poseduju sve potrebne ateste i sertifikate u okviru svojih delatnosti. To su pre svega Licence za izradu tehničke dokumentacije, Akreditacije za ispitivanja i etaloniranje, Sertifikati za upravljanje kontrolom kvaliteta.

Detaljnije informacije možete naći na sajtovima samih članica koji su adekvatno linkovani u prethodnom segmentu.

Poslovno udruženje “ELEKTROMAŠINOGRADNJA” je osposobljeno da ponudi realizaciju kapitalnih projekata remonta i modernizacije po sistemu “ključ u ruke”, a to znači da ponudi tehnički inženjering, projektovanje, proizvodnju, montažu, održavanje i remont  energetskih postrojenja uz finansijski inženjering.

Udružene članice u okviru Elektromašinogradnje postaju ravnopravan partner svetskim firmama, za razliku od pojedinačnog nastupa kada su angažovane samo kao njihovi podizvođači.

Verujemo da je ovo put osposobljavanja domaće elektromašinogradnje da bude konkurentna u ceni i kvalitetu i time sebe kvalifikuje za pouzdanog i ravnopravnog partnera. Poslovno udruženje “ELEKTROMAŠINOGRADNJA” je slobodna volja domaćih firmi da svoja pojedinačna znanja i iskustva objedine. Otvoreno je za saradnju sa svima koji su zainteresovani da budu deo uspešnog tima.Organi uprave


 • Odbor udruženja – čine ga predstavnici svih članica.
 • Izvršni odbor Poslovnog udruženja “ELEKTROMAŠINOGRADNJA” koga čine:
  • Milenko Nikolić, dipl.ing.
  • Mladen Simović, dipl.ing.
  • Mile Danilović, dipl.ing.
  • Srdan Dimitrijević, dipl.ing.
  • Mile Todorović, dipl.ing.
 • Predsednik Izvršnog odbora Poslovnog udruženja “ELEKTROMAŠINOGRADNJA” je Milenko Nikolić.
 • Sekretar udruženja je Slobodan Babić.

Novosti