Činjenice Štampa

 

Poslovno udruženje „ELEKTROMAŠINOGRADNJA“ čini više srpskih kompanija i naučnih instituta koji zapošljavaju nekoliko hiljada radnika i imaju godišnji obrt više stotina hiljada evra.

11%  radnika su visoko obrazovani kadrovi sa doktorskim i magistarskim titulama.

Članice Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" raspolažu sa preko 140 inženjerskih licenci različitog profila, a u njima radi veliki broj atestiranih radnika zavarivača, bravara.

Kompanije i naučni instituti – članice ELEKTROMAŠINOGRADNJE imaju različitu vlasničku strukturu (državna, drušvena, privatna, mešovita), ali jedan zajednički cilj: posao i profit .

Članice Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" poseduju sve potrebne ateste i sertifikate u okviru svojih delatnosti. To su pre svega Licence za izradu tehničke dokumentacije, Akreditacije za ispitivanja i etaloniranje, Sertifikati za upravljanje kontrolom kvaliteta.

Detaljnije informacije možete naći na stranicama članica na našem web sajtu ili na sajtovima samih članica koji su adekvatno linkovani u zaglavlju naše strane, ili na pojedinačnim podesnim stranama.

Poslovno udruženje "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" je osposobljen da ponudi realizaciju kapitalnih projekata remonta i modernizacije po sistemu “ključ u ruke”, a to znači da ponudi tehnički inženjering, projektovanje, proizvodnju, montažu, održavanje i remont  energetskih postrojenja uz finansijski inženjering.

Udružene članice u okviru Elektromašinogradnje postaju ravnopravan partner svetskim firmama, za razliku od pojedinačnog nastupa kada su angažovane samo kao njihovi podizvođači.

Verujemo da je ovo put osposobljavanja domaće elektromašinogradnje da bude konkurentna u ceni i kvalitetu i time sebe kvalifikuje za pouzdanog i ravnopravnog partnera.

Poslovno udruženje "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" je slobodna volja domaćih firmi da svoja pojedinačna znanja i iskustva objedine. Otvoren je za saradnju sa svima koji su zainteresovani da budu deo uspešnog tima.

Vrh strane

logo2