spacer.png, 0 kB
Glavni meni
Pretraga
Kratke vesti

 23.04.2020.

PU "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" PODRŽALA MERE ZA PODRŠKU PRIVREDI ZBOG PANDEMIJE KORONA VIRUSA

PU "Elektromašinogradnja" daje punu podršku merama koje je predstavio predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, a koje se odnose na punu i blagovremenu finansijsku podršku i konsolidaciju JP EPS-a. Kompletan dopis možete pogledati OVDE.


 23.12.2019.

TESLINI DANI ENERGETIKE NA FIN-U

Poslovno udruženje "Elektromašinogradnja" je već deseti put zaredom organizator i pokrovitelj prethodno, Studentskih radionica a ove godine Teslinih dana energetike. Detaljnije...


 20.12.2019.

IZBORNA SKUPŠTINA PU "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" DONELA JE ODLUKU O IZBORU ČLANOVA I PREDSEDNIKA IZVRŠNOG ODBORA PU

Izborna skupština PU "Elektromašinogradnja" održana 28.11.2019. godine donela je odluku o izboru članova i predsednika Izvršnog odbora PU, na mandat od dve godine.
Tom odlukom za predsednika i članove Izvršnog odbora PU izabrani su:
- Milenko Nikolić, dipl. ing. za člana i predsednika,
- Mladen Simović, dipl.ing. za člana,
- Mile Danilović, dipl.ing. za člana,
- Srđan Dimitrijević, dipl. ing za člana i
- Mile Todorović, dipl. ing. za člana.

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Početna
Organi Štampa El. pošta

 

Uprava Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"

            ·        Odbor udruženja – čine ga  predstavnici svih članica
            ·        Izvršni odbor Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" čine:
                           - Milenko Nikolić, dipl. ing.
                           - Mladen Simović, dipl.ing.
                           - Mile Danilović, dipl.ing.
                           - Srđan Dimitrijević, dipl. ing.
                           - Mile Todorović, dipl. ing.
            ·        Predsednik Izvršnog odbora Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" je Milenko Nikolić


Nadležnosti i ovlašćenja


Izvršni odbor ima sledeće nadležnosti:
      ·        utvrđuje poslovnu politiku Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"
      ·        donosi programe i planove rada Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"
      ·        organizuje i koordinara rad Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"
      ·        imenuje predsednika Izvršnog odbora
      ·        imenuje Vodeće preduzeće
      ·        imenuje Menadžera projekta
      ·        odlučuje o angažovanju Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" na projektima
      ·        verifikuje dokumentaciju u vezi sa Projektom
      ·        utvrđuje organizaciju vođenja Projekta
      ·        predlaže potrebna finansijska sredstva za rad Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"
      ·        odlučuje o pristupanju Poslovnom udruženju "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" trećih lica
      ·        utvrđuje organizaciju Administrativnog biroa
      ·        usvaja izveštaje o poslovanju i finansijske izveštaje
      ·        ocenjuje uspešnost poslovanja Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" i predlaže mere za poboljšanje uspešnosti
      ·        daje smernice predsedniku Izvršnog odbora
      ·        obrazuje stalna i povremena stručna tela Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"
      ·        donosi poslovnik o radu i druga opšta akta Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"
      ·        informiše ostale članice Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" o aktivnostima Izvršnog odbora
      ·        obezbeđuje istraživanje tržišta u cilju nastupa Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"
      ·        obezbeđuje kontakte i saradnju sa domaćim i inostranim investitorima i proizvođačima opreme i uređaja 


Predsednik Izvršnog odbora ima sledeća ovlašćenja:

    ·       saziva i vodi sednice Izvršnog odbora
    ·       predlaže odluke koje donosi Izvršni odbor
    ·       predlaže poslovnu politiku, programe i planove rada Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"
    ·       podnosi izveštaje o poslovanju i finansijske izveštaje
    ·       sprovodi odluke Izvršnog odbora
    ·       organizuje i rukovodi radom Administrativnog biroa

Vrh strane

logo2

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Impresum | Terms of use | Private policy | Copyright © Poslovno udruzenje "ELEKTROMASINOGRADNJA", BEOGRAD spacer.png, 0 kB