spacer.png, 0 kB
Glavni meni
Pretraga
Kratke vesti

06.06.2022.

BELEŠKE I PREDLOZI SA SASTANKA GENERALNOG DIREKTORA EPS-a I ČLANICA PUE

  • Beleške i predloizi sa sastanka generalnog direktora JP EPS-a i članica PUE, održanog 30.03.2022. godine možete pogledati na linku ispod. 

Link... 


28.12.2021.

SAOPŠTENJE PU "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" POVODOM AKTUELNE ENERGETSKE SITUACIJE U SRBIJI

  • Saopštenje PU "Elektormašinogradnja" povodm aktuelne energetske situacije u Srbiji možete pogledati na linku ispod. 

Link... 


 15.10.2021.

OBRAĆANJE VLADI SRBIJE I MINISTARSTVU MRE

  • Pismo obraćanja možete pogledati na linku ispod. 

Link... 


03.06.2020.

INŽINJERI “INSTITUTA MIHAJLO PUPIN - AUTOMATIKA” RAZVILI PET PROTOTIPSKIH UREĐAJA ZA MEHANIČKU VENTILACIJU – RESPIRATORA

Inžinjeri “Instituta Mihajlo Pupin - Automatika” razvili su pet prototipskih uređaja za mehaničku ventilaciju – respiratora. Od ideje do realizacije timu stručnjaka iz “Instituta Mihajlo Pupin - Automatika” bilo je potrebno samo mesec dana. Ideja o proizvodnji respiratora je potekla od inženjera Ognjena Ristića, a svesrdno su je prihatile kolege iz Hardverskog odeljenja IMP Automatike i Regulacije. Na izradi Mehaničkog Ventilatora radio je tim od desetak inženjera. U početnim danima Kovid pandemije, u trenutku kada su se u Italiji lekari stavljali na izbor da biraju ko će dobiti šansu da preživi a ko ne, inžinjeri IMP Automatike su odlučili da sami naprave uređaj koji je tada vredeo više od novca.
Detaljnije....


 23.04.2020.

PU "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" PODRŽALA MERE ZA PODRŠKU PRIVREDI ZBOG PANDEMIJE KORONA VIRUSA

PU "Elektromašinogradnja" daje punu podršku merama koje je predstavio predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, a koje se odnose na punu i blagovremenu finansijsku podršku i konsolidaciju JP EPS-a. Kompletan dopis možete pogledati OVDE.


 23.12.2019.

TESLINI DANI ENERGETIKE NA FIN-U

Poslovno udruženje "Elektromašinogradnja" je već deseti put zaredom organizator i pokrovitelj prethodno, Studentskih radionica a ove godine Teslinih dana energetike. Detaljnije...


 20.12.2019.

IZBORNA SKUPŠTINA PU "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" DONELA JE ODLUKU O IZBORU ČLANOVA I PREDSEDNIKA IZVRŠNOG ODBORA PU

Izborna skupština PU "Elektromašinogradnja" održana 28.11.2019. godine donela je odluku o izboru članova i predsednika Izvršnog odbora PU, na mandat od dve godine.
Tom odlukom za predsednika i članove Izvršnog odbora PU izabrani su:
- Milenko Nikolić, dipl. ing. za člana i predsednika,
- Mladen Simović, dipl.ing. za člana,
- Mile Danilović, dipl.ing. za člana,
- Srđan Dimitrijević, dipl. ing za člana i
- Mile Todorović, dipl. ing. za člana.

spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Početna
Organi Štampa El. pošta

 

Uprava Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"

            ·        Odbor udruženja – čine ga  predstavnici svih članica
            ·        Izvršni odbor Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" čine:
                           - Milenko Nikolić, dipl. ing.
                           - Mladen Simović, dipl.ing.
                           - Mile Danilović, dipl.ing.
                           - Srđan Dimitrijević, dipl. ing.
                           - Mile Todorović, dipl. ing.
            ·        Predsednik Izvršnog odbora Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" je Milenko Nikolić


Nadležnosti i ovlašćenja


Izvršni odbor ima sledeće nadležnosti:
      ·        utvrđuje poslovnu politiku Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"
      ·        donosi programe i planove rada Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"
      ·        organizuje i koordinara rad Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"
      ·        imenuje predsednika Izvršnog odbora
      ·        imenuje Vodeće preduzeće
      ·        imenuje Menadžera projekta
      ·        odlučuje o angažovanju Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" na projektima
      ·        verifikuje dokumentaciju u vezi sa Projektom
      ·        utvrđuje organizaciju vođenja Projekta
      ·        predlaže potrebna finansijska sredstva za rad Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"
      ·        odlučuje o pristupanju Poslovnom udruženju "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" trećih lica
      ·        utvrđuje organizaciju Administrativnog biroa
      ·        usvaja izveštaje o poslovanju i finansijske izveštaje
      ·        ocenjuje uspešnost poslovanja Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" i predlaže mere za poboljšanje uspešnosti
      ·        daje smernice predsedniku Izvršnog odbora
      ·        obrazuje stalna i povremena stručna tela Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"
      ·        donosi poslovnik o radu i druga opšta akta Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"
      ·        informiše ostale članice Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA" o aktivnostima Izvršnog odbora
      ·        obezbeđuje istraživanje tržišta u cilju nastupa Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"
      ·        obezbeđuje kontakte i saradnju sa domaćim i inostranim investitorima i proizvođačima opreme i uređaja 


Predsednik Izvršnog odbora ima sledeća ovlašćenja:

    ·       saziva i vodi sednice Izvršnog odbora
    ·       predlaže odluke koje donosi Izvršni odbor
    ·       predlaže poslovnu politiku, programe i planove rada Poslovnog udruženja "ELEKTROMAŠINOGRADNJA"
    ·       podnosi izveštaje o poslovanju i finansijske izveštaje
    ·       sprovodi odluke Izvršnog odbora
    ·       organizuje i rukovodi radom Administrativnog biroa

Vrh strane

logo2

 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Impresum | Terms of use | Private policy | Copyright © Poslovno udruzenje "ELEKTROMASINOGRADNJA", BEOGRAD spacer.png, 0 kB